1.4.2020 alkaen tulee voimaan ns. verkkolaskulaki yrityksille.

Alla pääkohdat laista ja sen tuomista muutoksista yrityksille.

 

  • Suomen laki 241/2019
  • Pohjautuu EU:n verkkolaskudirektiiviin
  • Vuoden 2020 huhtikuusta alkaen yrityksillä on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa (verkkolaskuna) (PDF-lasku ei ole verkkolasku)
  • Julkishallinnolla (esim. kunnat, valtio) on myös oikeus / velvollisuus ottaa vastaan verkkolaskuja
  • Sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskua, joka on tehty ja vastaanotettu rakenteisessa sähköisessä muodossa ja joka noudattaa EU:n sähköisen laskutuksen standardeja. Suomalaisten päivitetyt verkkolaskustandardit (TEAPPSXML 3.0,  Finvoice 3.0) ja kansainväliset verkkolaskuformaatit (UBL, CII) ovat hyväksyttyjä laskumuotoja
  • Laki ei koske liikevaihdoltaan alle 10 000 € yrityksiä tai pelkästään kuluttajakauppaa tekeviä yrityksiä

Mikäli koet tarvitsevasi sähköistä laskutusta, otathan yhteyttä kirjanpitäjääsi.

Etsitään sopiva ratkaisu sinulle yhdessä.